Uitbreiding buitenschoolse opvang met BOOST

BOOST

Buitenschool BOOST

We vinden het belangrijk dat kinderen naar de buitenschoolse opvang (bso) komen om te ontspannen en plezier te maken met vrienden. Ook als ze iets extra’s nodig hebben, willen we dat ze dit op een ontspannen manier krijgen, zowel voor kind als ouder. Geen heen en weer gesjees tussen school, bso en specialist, maar alles onder 1 dak. Sterker nog, als onderdeel van de bso. Dat is BOOST.

We vinden het ook belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden en kennis kunnen maken met wat er allemaal nog komen gaat. Dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken op bepaalde vakgebieden waar ze in het voortgezet onderwijs mee in aanraking gaan komen. Denk hierbij aan mooie vakgebieden zoals scheikunde, biologie, techniek en natuurkunde. Hoe fijn is het als je al weet wat het vak inhoudt als je een VMBO school gaat kiezen met profielen. Het is natuurlijk super interessant om van een enthousiaste vakspecialist allerlei vaardigheden te leren en samen op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die je hebt. Ook dat is BOOST.

Tijdens de bso

De bso blijft gewoon de bso, kinderen krijgen nog steeds een gevarieerd aanbod en kunnen lekker spelen samen, daarbij worden nu ook activiteiten ter verrijking geboden. Zeg nu zelf, je gaat toch liever samen met je vrienden nieuwe terreinen verkennen dan alleen? Op onze locaties waar de BOOST pilot is gestart, kunnen kinderen tijdens het reguliere activiteitenprogramma ook kiezen voor activiteiten van een pedagogisch didactisch (vak)specialist. Dit gebeurt tijdens de vaste momenten van de groep, want de pedagogisch didactisch (vak)specialist zal zich aanpassen aan het dagritme van de bso.

leervaardigheidstraining

Onder bso tijd o.a. leervaardigheidstraining op de bso.

rust

Meer rust in het dagelijks ritme van je kind.

Voor ieder kind

Alle kinderen zijn welkom, ze bepalen zelf of ze meedoen.

BOOST-activiteit

Kinderen kunnen kiezen om mee te doen aan een BOOST-activiteit. Met een groepje kinderen ongemerkt en spelenderwijs oefenen. Bijvoorbeeld met taal, lezen en typen, onder begeleiding van een pedagogisch didactisch specialist met een hbo-achtergrond. Of activiteiten als weerbaarheidstraining of bewegingsspelletjes, aangeboden door een beweegspecialist die net even anders naar de motoriek kijkt. Of uitdagende projecten of activiteiten voor hoog- en meerbegaafde kinderen of juist activiteiten om tot rust te komen voor hooggevoelige kinderen. Op een ander moment is straks een pedagogisch didactisch (vak)specialist aanwezig die de kinderen enthousiasmeert over zijn of haar vakgebied. Er worden uitdagende activiteiten aangeboden en kinderen worden uitgedaagd om meer te willen weten over het vak. Elke vraag wordt enthousiast opgepakt en de kinderen worden uitgenodigd om samen op onderzoek uit te gaan om het antwoord op die vraag te vinden. Niks moet, de kinderen kiezen zelf of ze aan de activiteiten mee doen.

Welke locaties bieden BOOST aan?

Op dit moment is BOOST nog een pilot. We zijn begonnen met 10 locaties verdeeld over Tilburg, Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Ben je een pedagogisch didactisch (vak)specialist en wil je graag aansluiten bij ons netwerk? Laat het ons weten via het contactformulier. Zit je kind op 1 van de andere locaties aangesloten bij Servicebureau Kinderopvang en zou je graag willen dat ook daar de pilot start? Neem dan contact op met de directeur van je locatie.

Vacatures bij BOOST 

Voor BOOST zijn we op zoek naar hbo-geschoolde specialisten die samen met ons deze pilot verder willen uitwerken. En dit kan al vanaf 6 uur per week! In de functie van pedagogisch didactisch specialist krijg je de vrijheid om ideeën uit te werken. Het is een flexibele en zelfstandige functie waarbij je mag pionieren, je helpt ons om het bso-aanbod te verrijken. We zijn o.a. op zoek naar pedagogisch didactisch specialisten met de volgende specialisaties:

Ben je een pedagogisch didactisch specialist met een specialisatie die hier niet genoemd is? Ook dan horen we graag van je!

Neem contact op

Meer weten over BOOST?

Heb je vragen over deze pilot of ben je een specialist die zich graag aansluit bij ons netwerk? Laat het ons weten! 

Neem hiervoor contact op met Monique Bolder, directeur BOOST.

Contact met BOOST