Verschil peuteropvang - kinderdagopvang

Verschillen peuteropvang en kinderdagopvang

Vanaf 1 januari 2018 zijn peuteropvang en kinderdagopvang volgens de wet Kinderopvang gelijk aan elkaar. Dat betekent dat de peuterspeelzalen en peutercrèches zijn opgegaan in de kinderopvang, en hiermee vaak onderdeel zijn van een kinderdagverblijf.

Het nieuwe aanbod voor peuters heet voortaan peuteropvang. Op de peuteropvang kunnen alle peuters samen spelend leren. Het maakt daarbij niet uit of ouders wel of niet werken/studeren. 

Peuteropvang: een goede start, voor elk kind

De overgang naar de basisschool vormt voor sommige kinderen een behoorlijke stap. Extra ondersteuning is dan soms wel fijn. Dat bieden wij in de vorm van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

  • Voorschoolse Educatie is voor peuters.
  • Vroegschoolse Educatie is bestemd voor kleuters. 

De pedagogisch professionals op de opvanglocaties waarmee wij samenwerken, zijn allemaal geschoold in het VVE-programma. Door goed contact te maken en kinderen op speelse wijze te benaderen, leren ze zich goed ontwikkelen. Dit zodat ze op 4-jarige leeftijd helemaal klaar zijn voor de basisschool. Op al onze locaties, waar peuteropvang plaatsvindt, maken we gebruik van een VVE-programma.   
 

(Kleine) eigen bijdrage

Zodra je kind twee jaar oud wordt, gaat het meedoen aan het speciale aanbod. In Tilburg krijgen ouders, wiens kind deelneemt aan de peuteropvang, subsidie. De gemeente geeft deze subsidie aan ouders van peuters die naar locaties gaan die voldoen aan het zogenaamde Tilburg Kwaliteitskader. Deze bijdrage vanuit de gemeente geldt voor 2 dagdelen per week (a 5,5 uur), 40 weken per jaar.  

Op de pagina over peuteropvang vind je alle relevante informatie over onder meer de kosten van deze nieuwe voorziening die gesubsidieerd wordt door de gemeente.

Heb je afzonderlijke vragen over de prijzen? Dan kun je het beste contact opnemen met de directeur van de door jou gekozen locatie

Misschien ook voor jou interessant

Peuter vieze handen

Peuteropvang Tilburg

Heb je een peuter tussen de 2 en 4 jaar oud? Wist je dat vanaf 1 januari 2018 alle Tilburgse peuters naar de peuteropvang kunnen en mogen komen? Ook...
Lees meer