Veelgestelde vragen over het coronavirus en kinderopvang

Thermometer

Er zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Nederland. Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang.

LET OP: voor de meest actuele informatie omtrent de medische kant van het coronavirus raden we je aan de website van het RIVM te raadplegen.  Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over corona en kinderopvang. Daarnaast deelt de Rijksoverheid veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland.

De laatste update op deze pagina is gedaan op woensdag 1 april om 9.15 uur.

ENGLISH INFORMATION BELOW


Wat is het laatste nieuws omtrent het coronavirus en de kinderopvang?

Op zondag 15 maart hebben ministers Slob en Bruins bekendgemaakt dat alle kinderopvanglocaties per direct moeten stoppen met opvang van kinderen van ouders die niet in de vitale sector werken. Dit om verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen. Uiteraard vinden we dit als organisatie (maar ook als sector) een ingrijpende, maar begrijpelijke beslissing. De gezondheid van kwetsbare, zieke mensen staat nu voorop. Evenals de veiligheid van medewerkers in vitale sectoren zoals de zorg.

Tijdens de persconferentie van de overheid op dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat de maatregelen rondom het coronavirus verlengd worden tot en met 28 april. Dat betekent dat de kinderopvang tot en met deze datum alleen open is voor noodopvang aan ouders in cruciale beroepen.
 

Wat betekent het sluiten van de kinderopvang voor mijn kind en voor mij?

 • Het betekent dat we per direct geen kinderopvang meer kunnen bieden aan je kind(eren), behalve als je in een van de vitale sectoren werkt (zie volgende vraag).
 • Voor kinderen van ouders in vitale sectoren bieden we vanaf 16 maart speciale noodopvang aan; ook als je kind(eren) normaal gesproken op deze dagen niet komt/komen. 
 • Tenzij ze klachten hebben als hoesten, verkoudheid óf koorts (dan vallen ze onder de maatregel van het RIVM en moeten ze thuisblijven).
 • Bovenstaande geldt minimaal t/m 28 april.
   

Wat zijn vitale sectoren?

Een overzicht van de vitale beroepsgroepen vind je op de website van de Rijksoverheid.


Ik werk in een vitale sector. Mag mijn kind met ziekteverschijnselen naar de noodopvang?

Nee. Het RIVM adviseert bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.

De organisaties waar wij mee samenwerken (Kindercrèche, Kinderstad Tilburg, Sterre Kinderopvang, Kinderstad Waalre, Horizon Kinderopvang, International Childcare Eindhoven en Peuterdorp) volgen uiteraard dit advies van het RIVM op:

 • Als er klachten zijn bij je kind zoals omschreven door het RIVM, namelijk verkoudheid, hoesten óf koorts dan moet hij/zij thuis blijven tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.
 • Als je kind tijdens de opvang klachten krijgt zullen we je bellen en vragen je kind op te halen.
 • Let op: we moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als je je kind komt brengen met genoemde klachten zijn we genoodzaakt om je kind weer naar huis te laten gaan.
 • Wij zijn geen medici en kunnen dus geen onderscheid maken naar typen luchtwegaandoeningen. Ook al heeft je kind al langer of vaker last van verkoudheidsklachten dan kunnen wij helaas geen opvang bieden aan je kind.
 • Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen met de GGD of het RIVM.

Wat betekent dat voor jou als ouder?

 • Als je zelf klachten hebt die binnen de omschrijving van het RIVM vallen dan moeten we je verzoeken je kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen
 • Dat geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die je kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.
 • Voor de veiligheid verwachten we er bij het brengen en halen 1,5 meter afstand wordt gehouden (waar mogelijk).

Als je twijfelt of jij of je kind onder deze maatregel valt (bijvoorbeeld bij chronische klachten) dan verzoeken we het RIVM te bellen om advies te vragen: 0800 – 1351. Alleen zij kunnen eventuele uitzonderingen vaststellen; wij zijn niet deskundig op dit terrein en kunnen niet anders dan het advies opvolgen dat wij gekregen hebben.

Voor overige vragen kun je ook altijd contact opnemen met de GGD:

 • GGD Hart voor Brabant in Tilburg: 0900 – 364 64 64
 • GGD Brabant Zuidoost: 088 00 31 100

Mocht er iets wijzigen in ons advies, dan worden ouders op de hoogte gebracht door de directeur van hun locatie.
 

Worden er extra maatregelen genomen om het virus te voorkomen op de locaties?

We volgen hierin de adviezen vanuit het RIVM, die overigens voor de kinderopvang altijd al gelden:

 • Regelmatig handen wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
 • Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken
 • Geen handen schudden

We adviseren jullie als ouders zelf thuis ook deze hygiëne maatregelen in acht te nemen. 
 

Goed handen wassen doe je op de volgende manier:

Stap 1: Maak je handen helemaal nat met stromend water

Stap 2: Gebruik genoeg zeep om je handen helemaal in te zepen

Stap 3: Was je handen volledig gedurende ongeveer 20 seconden. Vergeet de bovenkant, nagels en tussen de vingers niet.

Stap 4: Spoel de handen goed af onder stromend water

Stap 5: Droog je handen goed af met een schone, liefst papieren handdoek
 

Wat gebeurt er met de kosten voor mijn kinderopvang?

Belangrijk: Ook al loopt je contract door, je loopt als ouder geen enkel financieel risico. Kinderopvangorganisaties kunnen hun dienst niet leveren dus zij zijn verplicht deze terug te betalen aan ouders. De vraag is alleen nog even hóe. De overheid en de brancheorganisaties kinderopvang buigen zich samen over deze vraag. In de tussentijd adviseren we je deze regeling af te wachten en niks te veranderen in je huidige situatie. Met andere woorden: betaal de kinderopvangfactuur en pas het contract (nog) niet aan totdat er meer duidelijkheid is. Zo voorkom je dat je geen gebruik meer kunt maken van kinderopvang als deze sluitingsperiode voorbij is. Bovendien voorkom je hiermee ook dat je kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. 

Bekijk hier de brief met informatie over de kosten, geschreven door de brancheorganisaties op 18 maart 2020.

UPDATE: Inmiddels zijn ouders die kinderopvang afnemen bij een locatie waar wij mee samenwerken, geïnformeerd over een tussentijdse regeling.


Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, dus: 

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren. 

UPDATE: Inmiddels zijn ouders die kinderopvang afnemen bij een locatie waar wij mee samenwerken, geïnformeerd over een tussentijdse regeling.


Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 

Nee,

 • Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt). 
 • Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig. 
 • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij. 


Wanneer gaan de kinderopvanglocaties weer open?

Zoals in de persconferentie is aangegeven, zullen deze maatregelen gelden minimaal tot en met 28 april. Uiteraard informeren we u zo snel als mogelijk als we weer open gaan.


Mogen kinderen nog wel met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken. De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/maatregelen-en-handhaving


Hoe met kinderen te communiceren over ingewikkelde actuele onderwerpen als het coronavirus?

Als kinderen zelf vragen stellen over het virus vind je hier wat praktische tips:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5035696/coronavirus-covid-19-kinderen-corona-nederland-paniek-vragen

 

Andere vragen?

Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Deze veelgestelde vragen worden indien nodig aangevuld. Voor specifieke vragen over je kinderopvanglocatie kun je terecht bij de directeur van je locatie. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot je gezondheid of die van je kind kun je het noodnummer van de RIVM bellen (0800-1351) of thuisarts.nl raadplegen. 


Overige handige links:


ENGLISH INFORMATION ABOUT THE NOVEL CORONAVIRUS

As you are probably aware following on from the press conference of ministers Slob and Bruins on March 15th, all childcare locations will immediately stop providing care for children, unless their parents work within the vital sector. This is to prevent further spread of the coronavirus.

Naturally, as an organisation (but also as a sector), we consider this a strong but understandable decision. The health and wellbeing of vulnerable, sick people is now of paramount importance. As well as the safety of employees in vital sectors such as healthcare.
 

What does the childcare closure mean for your child and for you?

 • It means that we can no longer provide childcare to your child(ren) immediately, unless you work in one of the vital sectors (see next question)
 • From Monday March 16th, we will offer special emergency care for children of parents in vital sectors; even if your child(ren) do not normally come on these days.
 • However the same RIVM measures apply to these children, so if they have complaints such as a cough, a cold or a fever then they should be kept at home.

 

What are vital occupational groups?

Please follow the link for more details: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen (in Dutch).

 

What are the implications to my childcare fees?

Important: Even if your contract continues, as a parent you do not run any financial risk. Childcare organizations cannot provide their service, so they are obliged to pay it back to parents. The question is how. The government and the childcare organizations are jointly examining this question. We hope to give you a definite answer about this soon.

We therefore advise you to wait for this arrangement and not to change anything in your current situation. In other words: pay your childcare bill and do not (yet) adjust your contract until there is more clarity. This will prevent you from being able to use childcare once this closing period is over. In addition, this also prevents you from having to pay back your childcare benefit.

UPDATE: if your child goes to a childcare location which works together with Servicebureau Kinderopvang, you have received an update about the childcare fees.

 

When do we expect locations to open again?

As told in the press conference, these measures will apply at least until April 28th. We will keep you up to date when normal service will resume.

 

Where can I find the most current information regarding the novel coronavirus in the Netherland?

For the most current information regarding the novel coronavirus, which can cause COVID-19 disease, we follow the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Government of the Netherlands. Please take a look at the following links for more information:

 

Further questions?

Please contact your childcare location for specific questions regarding this location. For questions regarding the coronavirus, please call the National Institute for Public Health and the Environment: 0800-1351.

 

The novel coronavirus in the Netherlands. What should you do?