Veelgestelde vragen over het coronavirus en kinderopvang

Thermometer

  Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang.

  LET OP: voor de meest actuele informatie omtrent de medische kant van het coronavirus raden we je aan de website van het RIVM te raadplegen. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over corona en kinderopvang. Daarnaast deelt de Rijksoverheid veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland.

  Ouders zijn verplicht de richtlijnen van het RIVM op te volgen.

  De laatste update op deze pagina is gedaan op vrijdag 6 november om 19.30 uur.

  ENGLISH INFORMATION BELOW

   

  Wat is het laatste nieuws omtrent het coronavirus en de kinderopvang?

  • Als de huisgenoot van een kind positief test op Covid-19 dan moeten kinderen nog steeds in quarantaine maar het moment waarop deze ingaat hangt af van het laatste moment waarop er 'risicovol contact' is geweest. (zie Wat te doen bij een besmette huisgenoot?). 
  • Het kabinet roept iedereen op om in ieder geval tot januari - niet naar het buitenland te reizen. De richtlijnen van het RIVM voor kinderen uit gezinnen die terugkomen uit code oranje gebieden blijven ongewijzigd. Zie: Coronavirus en vakantie
  • Vanaf 1 december kan de GGD in sommige gevallen ook adviseren te laten testen als er nog geen klachten zijn. Dit gebeurt als u een melding krijgt via de Corona-app of als u uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt. Die test gebeurt dan op dag 5. Het is nu al zo dat mensen - incidenteel - getest worden zonder klachten. Is de uitslag positief, maar krijgt de geteste persoon tot 72 uur na de testafname geen klachten, dan mag zowel de positief geteste ouder (of kind) en alle huisgenoten weer uit quarantaine. Bij klachten blijven ze uiteraard wel langer thuis in zelfisolatie.   

  Moeten kinderen afstand houden?

  Nee, kinderen van 0-13 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook niet tot volwassenen. Volwassenen onderling uiteraard wel (dus ouders en medewerkers). Nabijheid en contact met kinderen is een essentieel onderdeel van ons werk. We laten hen voelen dat we hen zien en er voor ze zijn. Wel beperken we het aantal volwassenen op locaties tot het hoognodige. Ouders brengen en halen zoveel mogelijk bij de deur. De situatie verschilt per locatie, ouders worden door de locatie geïnformeerd over hun maatregelen.
   

  Mag mijn kind met ziekteverschijnselen naar de opvang?

  Dat hangt van de verschijnselen af. Volgens de richtlijnen van het RIVM moet uw kind bij hoesten, benauwdheid en/of koorts (38 graden of hoger) thuisblijven. U bent verplicht deze richtlijnen op te volgen. Ook moeten kinderen thuisblijven als ze een huisgenoot hebben die (vermoedelijk) besmet is met Covid-19 (zie symptomen Covid-19 en bekijk het antwoord op de vraag hieronder). TIP: gebruik de beslisboom van Boink als u twijfelt of uw kind thuis moet blijven. Deze is goedgekeurd door het RIVM en wordt door kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken ook gebruikt.

  De organisaties waar wij mee samenwerken vragen u vriendelijk om de richtlijnen van het RIVM op te volgen, zoals ook vermeld op deze website over corona en kinderopvang:

  • Als er klachten zijn bij uw kind of bij een huisgenoot zoals omschreven door het RIVM, dan moet u van het RIVM uw kind thuis laten blijven tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen (neusverkoudheid bij kinderen valt hier buiten, tenzij een van de huisgenoten positief is getest op Covid-19)
  • Als uw kind tijdens de opvang de genoemde klachten krijgt zullen we u bellen en vragen uw kind op te halen.
  • Let op: u moet de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als u uw kind komt brengen met genoemde klachten zijn we genoodzaakt om uw kind weer naar huis te laten gaan.
  • Heeft uw kind chronische klachten (met passende, voor uw kind bekende klachten)  dan is het welkom, maar het advies van het RIVM is in de gaten te houden of de klachten veranderen of verergeren
  • Het RIVM en de GGD geven aan dat kinderen van 0 tot en met 12 jaar niet (meer) getest hoeven te worden behalve in specifieke situaties. Bijvoorbeeld als zij klachten krijgen nadat zij in contact zijn geweest met een met Covid-19 besmet persoon. Heeft u vragen over het testen dan kunt u contact opnemen met de GGD (telefoonnummer zie hieronder).

  Wat betekent dat voor u als ouder?

  • Voor volwassenen geldt dat ze thuis moeten blijven met symptomen van Covid-19 zoals door het RIVM omschreven. Voor hen geldt dus wel dat ze thuis moeten blijven met milde verkoudheidsklachten als een loopneus.
  • Als u dus zelf klachten heeft die binnen de omschrijving van het RIVM vallen dan moeten we u verzoeken uw kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen
  • Dat geldt ook als u (met uw huishouden) terug bent gekomen van een land met code oranje (zie verderop) en 10 dagen in quarantaine moet bij terugkomst
  • Dat geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die uw kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.
  • Voor de veiligheid verwachten we dat er bij het brengen en halen 1,5 meter afstand wordt gehouden.

  Het RIVM adviseert daarnaast volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) niet naar school of de kinderopvang te komen.

  Als u twijfelt of u of uw kind onder deze maatregel valt (bijvoorbeeld bij chronische klachten) dan verzoeken we het RIVM te bellen om advies te vragen: 0800 – 1351. Alleen zij kunnen eventuele uitzonderingen vaststellen; wij zijn niet deskundig op dit terrein en kunnen niet anders dan het advies opvolgen dat wij gekregen hebben.

  Voor overige vragen kunt u ook altijd contact opnemen met de GGD:

  • GGD Hart voor Brabant in Tilburg: 0900 – 364 64 64
  • GGD Brabant Zuidoost: 088 00 31 10

   

  Wat te doen bij een besmette huisgenoot?

  Het RIVM heeft de regels met betrekking tot quarantaine bij positief geteste huisgenoten aangepast. Kinderen moeten thuis in quarantaine als een huisgenoot positief test op corona (dat was al zo), maar het moment waarop de 10 dagen quarantaine ingaat hangt af van het laatste moment dat ze risicovol contact met deze persoon hebben gehad. Bovendien geldt er een afwijkende quarantaine-tijd als de huisgenoot zonder klachten is getest en ook geen klachten ontwikkeld in de 3 dagen (72 uur) na de testafname. In dit laatste geval is de quarantaine dan na deze 3 dagen voorbij, ook voor de huisgenoten. 

  Zijn er wel klachten dan geldt het volgende:

  • Gaat de huisgenoot in zelfisolatie, dan gaat vanaf dat moment de 10 dagen quarantaine in, omdat er vanaf dat moment geen risicovol contact meer is.
  • Als kinderen in deze 10 dagen geen klachten krijgen mogen ze daarna weer naar de kinderopvang.
  • Gaat de huisgenoot niet in zelfisolatie dan blijven ze thuis vanaf het moment van de positieve test en gaat de 10 dagen (extra) quarantaine pas in vanaf het moment dat de besmette huisgenoot weer aan het werk mag. In dit laatste geval zijn kinderen minimaal 17 dagen in quarantaine (minimaal 7 dagen inclusief 24 uur klachtenvrij, dan mag de huisgenoot weer naar buiten. Dan start de 10 dagen in quarantaine voor het kind en de overige huisgenoten omdat zij mogelijk nog klachten kunnen ontwikkelen). 

  TIP: gebruik de beslisboom van Boink als u twijfelt of uw kind thuis moet blijven. Deze is goedgekeurd door het RIVM en wordt door kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken ook gebruikt.
   

  Coronavirus & vakantie. Mag mijn kind na thuiskomst gewoon weer naar de opvang?

  We blijven als organisatie hierin de richtlijnen van het RIVM volgen. Het kabinet raadt reizen naar het buitenland af tot half januari. Alle informatie hierover vind je op:  https://www.nederlandwereldwijd.nl/

  Ben je op vakantie geweest naar een gebied met code oranje, of verandert het reisadvies tijdens je vakantie voor dat gebied van code geel naar oranje? Dan is het dringende advies om na thuiskomt 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Ben je op vakantie geweest naar een gebied met code geel? Dan hoef je bij terugkeer in Nederland niet in thuisquarantaine.

  Kinderen van 0 tot 12 jaar mogen na thuiskomst wel gewoon naar de kinderopvang, mits zij natuurlijk geen klachten hebben zoals hierboven beschreven. Zij mogen gebracht worden door:

  • iemand die geen corona-gerelateerde klachten heeft en;
  • iemand die niet uit een oranje gebied komt

  In dit geval verzoeken we je het RIVM advies te volgen en je kind(eren) dus door iemand anders naar de opvang te laten brengen. Houdt hierbij rekening met de volgende contactrichtlijnen:

  • Als je zelf geen corona-gerelateerde klachten hebt kun je je kind(eren) gewoon meegeven aan de persoon die hen naar de opvang gaat brengen en weer thuis komt brengen.
  • Als je zelf wel corona-gerelateerde klachten hebt is het advies om zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de persoon die je kind(eren) naar de opvang gaat brengen en weer thuis komt brengen, bijvoorbeeld door een mondkapje en/of handschoenen te dragen en bij iets oudere kinderen tenminste 1,5 meter afstand te bewaren.

  Meer informatie: www.nederlandwereldwijd.nl en www.rijksoverheid.nl (coronavirus & kinderopvang)
   

  Hoe zit het met de gezondheidsrisico’s voor kinderen?

  Hier kunt u meer lezen over het coronavirus en kinderen. Het RIVM omschrijft hier onder andere wat onderzoeksresultaten laten zien tot nu toe over de risico's van verspreiding via kinderen. Ze geven aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn.
   

  Welke extra maatregelen worden er genomen om het virus te voorkomen op de locaties?

  Natuurlijk zullen we op locaties (naast de genoemde maatregelen mbt klachten) ook extra aandacht (blijven) besteden aan hygiëne. We volgen hierin de adviezen vanuit het RIVM, die overigens voor de kinderopvang altijd al gelden:

  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
  • Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken
  • Geen handen schudden

  Bovenop de standaard hygiëne richtlijnen in de kinderopvang voegen we extra maatregelen toe als: het reinigen van verschoonkussens en toiletten na iedere verschoon- en toiletbeurt en tijdens het fruitmoment krijgt ieder kind een eigen bordje (ipv een gezamenlijke schaal). Ook contactplaatsen als deurklinken, speelgoed e.d. worden vaker tussendoor schoongemaakt.

  Daarnaast mag u het volgende van ons verwachten:

  • Wij zorgen voor voldoende zeep en schoonmaakmiddelen op locatie (het RIVM adviseert terughoudend te zijn met handdesinfectiemiddelen bij kinderen i.v.m. kans op vergiftiging bij inname. Wassen met zeep is voldoende om besmetting tegen te gaan). 
  • We besteden met medewerkers en kinderen aandacht aan (extra) handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes
  • Met posters en pictogrammen helpen we iedereen eraan te herinneren wat de afspraken zijn

  En verder:

  • Alle volwassenen op onze locaties houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook onze medewerkers.
  • Er is altijd een pedagogisch medewerker in de buurt om uw kind in ontvangst te nemen of aan u over te dragen bij de deur. We zorgen voor een korte, maar warme overdracht.
  • We zorgen ervoor dat zo min mogelijk andere volwassenen dan onze medewerkers op de groep van uw kind komen (maximaal 3 medewerkers)
  • We beperken contact met andere volwassenen tot een minimum.
  • We begroeten elkaar op verschillende, leuke manieren, zonder elkaar aan te raken
  • We zorgen voor posters met daarop de belangrijkste afspraken

   

  Wat vragen we van u als ouder?

  • Volg de richtlijnen van het RIVM op.
  • Houd rekening met anderen als u op locatie bent. Houd minimaal 1,5 meter afstand van alle kinderen, medewerkers en andere ouders.
  • Breng en/of haal uw kind alleen
  • en alleen als u geen klachten heeft
  • Houd de overdracht zo kort mogelijk. Wilt u overleggen? Probeer dit zoveel mogelijk telefonisch, per mail of via Konnect (de OuderApp) te doen.
  • Heeft u of uw kind bovengenoemde klachten? Blijf thuis 

  Naast bovenstaande standaard richtlijnen, kan het zo zijn dat uw kinderopvanglocatie ook eigen regels heeft, denk hierbij aan wijzigingen in de breng- en haaltijden en/of bepaalde looproutes. Indien dit het geval is, zal de locatie dit aan u communiceren.

  Andere vragen?

  Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Deze veelgestelde vragen worden indien nodig aangevuld. Voor specifieke vragen over je kinderopvanglocatie kun je terecht bij de directeur van je locatie. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot je gezondheid of die van je kind kun je het noodnummer van de RIVM bellen (0800-1351) of thuisarts.nl raadplegen. Voor vragen over de versoepelingen van de maatregelen verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid.


  Overige handige links:

   

  ENGLISH INFORMATION ABOUT THE NOVEL CORONAVIRUS


  What's the latest news about covid-19 and childcare?

  Children aged 0 - 12 years who sneaze or have a runny nose are welcome at the childcare and primary school as long as there are no complaints such as fever (38 degrees or more), cough and/or stuffiness. And as long as there are no housemembers with one of these complaints or with a confirmed infection with Covid-19. 

  Do children have to keep social distance?

  The RIVM says the health risks for children are minimal. Therefore, it is not necessary for children to keep their distance of 1,5 meter, not to other children nor to the childcare employee. However, parents and childcare employees (and other adults) must keep 1,5 meter distance from each other. We limit the number of adults at our childcare. Parents bring their children at the door. This situation differs per location.
   

  Can I bring my child if he/she has complaints?

  This depends on the type of complaints. According to the measures of the RIVM, your child can go to childcare with one of the following complaints: sneazing or a runny nose (for more information see above 'the latest news'). Your child cannot go to childcare if he/she has one of the following complaints: fever (38 degrees or more), cough and/or stuffiness. This measure also counts when another member in the household has complaints of a cold and fever (above 38 degrees) and/or stuffiness. TIP: use the decision tree of Boink if you doubt what's best. 

  Parents must follow the guidelines of the RIVM.
   

  Coronavirus & holiday. Can my child return to daycare?

  As an organisation we continue to follow the guidelines of RIVM. The government does not recommend travelling abroad until mid January 2021.

  Travelers arriving in the Netherlands from a country or area where an orange or red travel advisory applies for health reasons are strongly advised to self-quarantine for 10 days. 

  Upon arrival at home, children aged 0-12 years, who are not showing sick symptoms as described above, are welcome to return to daycare or out of school ccare. They can be dropped off by:

  • Someone who does not have any corona-related health complaints, and;
  • Someone who has not returned from an area where an orange or red advisory applies

  If parents do not have any corona-related health issues, they can simply give their child(ren) to whomever will take them to daycare. If parents do have corona-related health issues, RIVM advises to keep distance to the person who will take the child(ren) to daycare. This can be done by wearing a face mask and/or gloves, and to keep at least 1,5 meter distance.

  More information: https://www.netherlandsworldwide.nl/ and www.rijksoverheid.nl (corona & childcare, Dutch only)
   

  Where can I find the most current information regarding the novel coronavirus in the Netherlands?

  For the most current information regarding the novel coronavirus, which can cause COVID-19 disease, we follow the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Government of the Netherlands. Please take a look at the following links for more information:

   

  Further questions?

  Please contact your childcare location for specific questions regarding this location. For questions regarding the coronavirus, please call the National Institute for Public Health and the Environment: 0800-1351.

   

  The novel coronavirus in the Netherlands. What should you do?