Veelgestelde vragen over het coronavirus en kinderopvang

Thermometer

  Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang.

  LET OP: voor de meest actuele informatie omtrent de medische kant van het coronavirus raden we je aan de website van het RIVM te raadplegen. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over corona en kinderopvang. Daarnaast deelt de Rijksoverheid veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland.

  De laatste update op deze pagina is gedaan op woensdag 20 mei om 15.15 uur.

  ENGLISH INFORMATION BELOW

   

  Wat is het laatste nieuws omtrent het coronavirus en de kinderopvang?

  Op dinsdag 19 mei heeft minister-president Rutte aangekondigd dat vanaf 8 juni de basisscholen weer volledig open gaan (mits de ontwikkelingen rondom het terugdringen van het coronavirus positief blijven). Voor de kinderopvang betekent dit dat de kinderdagverblijven dus volledig open mogen blijven en de bso's vanaf 8 juni ook volledig open gaan.

   

  Kinderdagverblijven en peuteropvang locaties zijn weer open vanaf 11 mei. Geldt dit voor alle kinderen?

  Ja, vanaf 11 mei zijn op alle kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties alle kinderen van 0-4 jaar weer welkom op de afgesproken dagen, mits ze geen (milde) klachten hebben zoals omschreven door het RIVM. Zij hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook niet tot volwassenen. Nabijheid en contact met kinderen is een essentieel onderdeel van ons werk. We laten hen voelen dat we hen zien en er voor ze zijn.

   

  De buitenschoolse opvang (bso) is aangepast open van 11 mei tot 8 juni, wat betekent dit voor mij?

  De buitenschoolse opvang is - op een aangepaste manier- van 11 mei tot 8 juni weer geopend voor alle kinderen, mits ze geen (milde) klachten hebben zoals omschreven door het RIVM. Het advies van het RIVM aan de scholen is dat de leerlingen vanaf 11 mei ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school krijgen, op hele dagen, in kleinere groepen. De andere dagen krijgen zij thuiswerk of een ander aanbod (daar wordt u door uw school verder over geïnformeerd). Kinderen van 4 – 12 jaar houden zoveel als mogelijk afstand van elkaar en van volwassenen. Onze medewerkers houden afstand van hen waar hun zelfstandigheid en emotionele veiligheid dat toelaat. Nabijheid en contact met kinderen is een essentieel onderdeel van ons werk. We laten hen voelen dat we hen zien en er voor ze zijn.

  De bso:

  • is alleen geopend voor voor- en naschoolse opvang (tussenschoolse opvang wordt geregeld door school in deze periode)
  • gaat open voorafgaand aan en na de normale openingstijden van uw school
  • vangt kinderen op op de dagen dat zij ook naar school gaan; de andere dagen niet (ook al zou uw kind in een ‘normale situatie’ wel op deze dagen komen)
  • kan alleen kinderen op het aantal dagen opvangen die in het contract staan (dus als uw kind normaal 2 dagen komt, mag dat nu ook, mits uw kind die dag naar school gaat). Het aantal opvangdagen blijft dus gelijk of is in sommige gevallen wellicht minder (als u meer dagen bso afneemt dan dat uw kind naar school gaat). De dagen waarop kunnen verschillen. Dat wordt afhankelijk van de momenten waarop uw kind naar school mag. Dit geldt niet voor ouders in cruciale beroepen, zij mogen gebruik blijven maken van noodopvang op alle dagen.

  Na 8 juni gaan alle locaties voor buitenschoolse opvang weer volledig open. Alle kinderen (uiteraard zonder klachten) zijn dan weer van harte welkom op de gebruikelijke contractdagen.

   

  Ik werk in een cruciale sector. Is er nog noodopvang na 11 mei?

  Van 11 mei tot 8 juni blijven we noodopvang bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen. Op de bso kunt u noodopvang krijgen op alle dagen dat uw kind naar school gaat en/of noodopvang krijgt op school. U krijgt uw netto ouderbijdrage tot aan het fiscaal maximum voor dagopvang ook na 11 mei vergoed. Ook als u uw kind gewoon naar de opvang brengt.

  Na 8 juni zal de vergoeding van de overheid stoppen. Ouders krijgen over de periode van 16 maart tot en met 7 juni de netto kosten tot aan het fiscaal maximum vergoed.

  Bovendien is noodopvang vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken. Dit geldt zowel voor ouders in de kinderdagopvang als de bso.

   

  Mag mijn kind met ziekteverschijnselen naar de opvang?

  Nee. Het RIVM adviseert bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.

  De organisaties waar wij mee samenwerken volgen uiteraard dit advies van het RIVM op:

  • Als er klachten zijn bij uw kind zoals omschreven door het RIVM, namelijk verkoudheidsklachten als hoesten, niezen óf koorts dan moet hij/zij thuis blijven tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen. Óók als de ouders een cruciaal beroep hebben en gebruik maken van noodopvang.
  • Als uw kind tijdens de opvang klachten krijgt zullen we u bellen en vragen uw kind op te halen.
  • Let op: we moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als u uw kind komt brengen met genoemde klachten zijn we genoodzaakt om uw kind weer naar huis te laten gaan.
  • Wij zijn geen medici en kunnen dus geen onderscheid maken naar typen luchtwegaandoeningen. Ook al heeft uw kind al langer of vaker last van verkoudheidsklachten dan kunnen wij helaas geen opvang bieden aan uw kind.
  • Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met de GGD of het RIVM.

  Wat betekent dat voor u als ouder?

  • Als u zelf klachten heeft die binnen de omschrijving van het RIVM vallen dan moeten we u verzoeken uw kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen
  • Dat geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die uw kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.
  • Voor de veiligheid verwachten we er bij het brengen en halen 1,5 meter afstand wordt gehouden.

  Als u twijfelt of u of uw kind onder deze maatregel valt (bijvoorbeeld bij chronische klachten) dan verzoeken we het RIVM te bellen om advies te vragen: 0800 – 1351. Alleen zij kunnen eventuele uitzonderingen vaststellen; wij zijn niet deskundig op dit terrein en kunnen niet anders dan het advies opvolgen dat wij gekregen hebben.

  Voor overige vragen kunt u ook altijd contact opnemen met de GGD:

  • GGD Hart voor Brabant in Tilburg: 0900 – 364 64 64
  • GGD Brabant Zuidoost: 088 00 31 100

   

  Hoe zit het met de gezondheidsrisico’s voor kinderen?

  Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Volwassenen op onze locaties (zoals u, onze medewerkers maar bijvoorbeeld ook leveranciers) zullen zich wél aan deze richtlijn moeten houden.

  Natuurlijk zullen we op locatie ook extra aandacht (blijven) besteden aan hygiëne. Bovendien blijft gelden dat als kinderen, ouders of medewerkers de volgende (milde) klachten hebben zij niet naar de opvang mogen komen. Het gaat dan om: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden Celsius of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

  Het RIVM adviseert daarnaast volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) niet naar school of de kinderopvang te komen.

   

  Worden er extra maatregelen genomen om het virus te voorkomen op de locaties?

  We volgen hierin de adviezen vanuit het RIVM, die overigens voor de kinderopvang altijd al gelden:

  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
  • Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken
  • Geen handen schudden

  Bovenop de standaard hygiëne richtlijnen in de kinderopvang voegen we extra maatregelen toe, als het reinigen van verschoonkussens en toiletten na iedere verschoon- en toiletbeurt, en tijdens het fruitmoment krijgt ieder kind een eigen bordje (ipv een gezamenlijke schaal). Ook contactplaatsen als deurklinken, speelgoed e.d. worden vaker tussendoor schoongemaakt.

  Daarnaast mag u het volgende van ons verwachten:

  • Wij zorgen voor voldoende ontsmettingsmiddel op locatie
  • We besteden met medewerkers en kinderen aandacht aan (extra) handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes
  • Met posters en pictogrammen helpen we iedereen eraan te herinneren wat de afspraken zijn

  En verder:

  • Alle volwassenen op onze locaties houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook onze medewerkers.
  • Er is altijd een pedagogisch medewerker in de buurt om uw kind in ontvangst te nemen of aan u over te dragen bij de deur. We zorgen voor een korte, maar warme overdracht.
  • We zorgen ervoor dat geen andere volwassenen dan onze medewerkers op de groep van uw kind komen (maximaal 3)
  • We beperken contact met andere volwassenen tot een minimum.
  • We begroeten elkaar op verschillende, leuke manieren, zonder elkaar aan te raken
  • We zorgen voor posters met daarop de belangrijkste afspraken

   

  Wat vragen we van u als ouder?

  • Houd rekening met anderen als u op locatie bent. Houd minimaal 1,5 meter afstand van alle kinderen, medewerkers en andere ouders.
  • Breng en/of haal uw kind alleen en alleen als u geen klachten heeft
  • Houd de overdracht zo kort mogelijk. Wilt u overleggen? Probeer dit zoveel mogelijk telefonisch, per mail of via Konnect (de OuderApp) te doen.
  • Heeft u of u kind klachten? Blijf thuis.

  Naast bovenstaande standaard richtlijnen, kan het zo zijn dat uw kinderopvanglocatie ook eigen regels heeft, denk hierbij aan wijzigingen in de breng- en haaltijden en/of bepaalde looproutes. Indien dit het geval is, zal de locatie dit aan u communiceren.

   

  Hoe zit het met de kosten en compensatie voor mijn kinderopvang?

  De overheid betaalt de eigen bijdrage kinderopvang (tot het fiscaal maximum) over de periode 16 maart – 7 juni terug aan ouders, mits zij de volledige facturen gedurende de sluitingsperiode hebben doorbetaald. Het bedrag wordt uiterlijk in juli door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch op de rekening gestort. Meer informatie vind je hier: https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/svb-betaalt-eigen-bijdrage-kinderopvang. De kinderopvang vergoedt het eventuele deel boven het fiscaal maximum in ieder geval tot 11 mei.

  Ouders die kinderopvang afnemen bij een locatie waar wij mee samenwerken, kunnen gebruikmaken van een voorschotregeling, mochten zij verwachten in financiële problemen te komen.

   

  Ik werk in een cruciale sector en maak in de periode van 11 mei tot 8 juni ook gebruik van noodopvang. Krijg ik mijn kosten ook vergoed? 

  Ja,

  • De overheid blijft uw netto kosten tot aan het fiscaal maximum vergoeden.
  • Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig. 
  • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij. 

   

  Andere vragen?

  Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Deze veelgestelde vragen worden indien nodig aangevuld. Voor specifieke vragen over je kinderopvanglocatie kun je terecht bij de directeur van je locatie. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot je gezondheid of die van je kind kun je het noodnummer van de RIVM bellen (0800-1351) of thuisarts.nl raadplegen. Voor vragen over de versoepelingen van de maatregelen verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid.


  Overige handige links:

   

  ENGLISH INFORMATION ABOUT THE NOVEL CORONAVIRUS

  As you are probably aware following on from the press conference on 21 April, all childcare locations will reopen on 11 May. Furthermore, all out-of-school care locations will fully open as of June 8. Below we will answer frequently asked questions.

   

  When will childcare centres (0-4 years) reopen?

  As Prime Minister Rutte told in the press conference on 21 April, all childcare centres for children aged 0 to 4 will reopen fully on 11 May 2020. Children can go to daycare according to their normal schedule. Childcare staff and children who have cold-like symptoms, a cough and/or a fever must stay at home. 

   

  When will out-of-school care centres reopen?

  Out-of-school care centres (BSO) will reopen on 11 May 2020 , just like primary schools. Children who normally make use of out-of-school care, can do so on the days they attend school. This means that their out-of-school care is adjusted to the rhythm of the school. On other days, when they do not attend school, they cannot make use of the BSO. Children who have cold-like symptoms, a cough and/or a fever must stay at home. 

  As of June 8, all locations for out-of-school care (BSO) will be fully reopened. Children are welcome on the usual contract days.

   

  Will emergency childcare still be provided to parents working in vital occupational groups?

  Yes, emergency childcare will also be provided after 11 May. However, from June 8 until July 1, emergency childcare is only available in the evening, at night and at weekends and only to parents working in care. This applies to day care centers as well as BSO.

   

  Can I bring my child if he/she has a runny nose or a light cough?

  According to the measures of the RIVM, your child cannot go to childcare if your child has one of the following complaints: sneazing, sore throat, runny nose, light cough or a rise in temperature till 38 degrees. This measure also counts when another member in the household has complaints of a cold and fever (above 38 degrees) and/or stuffiness.

   

  Is it safe for my child to attend childcare after 11 May?

  The RIVM says the health risks for children are minimal. Therefore, it is not necessary for children to keep their distance of 1,5 meter, not to other children nor to the childcare employee. However, parents and childcare employees (and other adults) must keep 1,5 meter distance from each other. The current hygiene regulations, like not shaking hands, are still the same. And of course we take extra measures at our childcare locations. Adults and children with health issues or in high risk groups (70 years and older or certain continous health issues) cannot come to the childcare facility. The effects of opening the childcare facilities and schools is closely monitored. 

   

  What are the implications to my childcare fees?

  The Dutch government will refund the net parental contribution (up to the tax maximum) from March 16 - June 7, if parents have paid their childcare bills during the closing period. This refund will be automatically transferred to your bank account in July by the Sociale Verzekeringsbank (SVB). More information (in Dutch) can be found on the website of the SVB. The childcare reimburses any part above the tax maximum.

  The Dutch government will also continue to refund the net parental contribution (up to the tax maximum) after 11 May, as long as the emergency childcare is still opened and the corona regulations last.

  If your child goes to a childcare location which works together with Servicebureau Kinderopvang, you have received an update about the possibility to ask for an advance refund of the net parental contribution.

   

  Where can I find the most current information regarding the novel coronavirus in the Netherland?

  For the most current information regarding the novel coronavirus, which can cause COVID-19 disease, we follow the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Government of the Netherlands. Please take a look at the following links for more information:

   

  Further questions?

  Please contact your childcare location for specific questions regarding this location. For questions regarding the coronavirus, please call the National Institute for Public Health and the Environment: 0800-1351.

   

  The novel coronavirus in the Netherlands. What should you do?