Veelgestelde vragen over het coronavirus en kinderopvang

Thermometer

Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang.

LET OP: voor de meest actuele informatie omtrent de medische kant van het coronavirus raden we je aan de website van het RIVM te raadplegen. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over corona en kinderopvang. Daarnaast deelt de Rijksoverheid veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland.

Ouders zijn verplicht de richtlijnen van het RIVM op te volgen.

De laatste update op deze pagina is gedaan op donderdag 21 januari om 14.57 uur.

ENGLISH INFORMATION BELOW

 

Is de kinderopvang gesloten?

Ja. Op zondag 17 januari is besloten dat de eerder aangekondigde sluiting verlengd wordt tot en met ten minste 7 februari 2021. De sluiting geldt niet voor kwetsbare kinderen en kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben, net zoals we in het voorjaar hebben meegemaakt. Het verschil met de eerdere lockdown is dat er deze keer alleen opvang beschikbaar is voor kinderen van ouders die al een contract hebben én voor de vaste (contract)dagen. Het doel van deze lockdown is om het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het virus terug te dringen. Niet vanwege het besmettingsrisico in de kinderopvang. Dat is nog steeds relatief laag (gebaseerd op cijfers van het RIVM).

 

Hoe weet ik of ik een cruciaal beroep heb?

Op deze pagina van de Rijksoverheid vind je een actueel overzicht van cruciale beroepen. Voert 1 ouder een cruciaal beroep uit? Dan is het verzoek om zoveel mogelijk de kinderen zelf op te vangen.

 

Ik ben niet werkzaam in een cruciale sector, wat nu?

Werk je niet in een cruciale sector en bevindt je kind zich niet in een kwetsbare positie, dan mag je kind van 16 december t/m tenminste 7 februari niet naar de opvang komen.
 

Worden mijn kosten gecompenseerd?

Ouders ontvangen via de overheid een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot aan het zogenaamde fiscaal maximum. Dit geldt voor alle ouders, ongeacht of je recht hebt op subsidie of kinderopvangtoeslag. Hier kun je er meer over lezen hoe dat in zijn werk gaat:

Het is belangrijk dat je de factuur blijft betalen om de compensatie te kunnen ontvangen en je plek in de kinderopvang te behouden voor als we weer open gaan.
 

Hoe zit het met noodopvang tijdens de vakanties?

De reguliere dagopvang gaat door voor de eerder genoemde doelgroepen. De bso is op de gebruikelijke openingstijden die gelden tijdens een vakantie open, maar alleen voor de ouders die al een contract hebben en alleen voor de contractdagen. Als je behoefte hebt aan extra opvang overleg dan met de directeur van je locatie welke mogelijkheden er zijn. 

 

Wat is het overige laatste nieuws omtrent het coronavirus en de kinderopvang?

 • Het RIVM onderzoekt samen met de GGD de gevolgen van de Britse variant voor scholen/ kinderen. Vorige week liet van Dissel in de media weten dat het er vooralsnog niet op lijkt dat kinderen vatbaarder zijn voor deze variant. De uitkomsten van onderzoek naar deze rol is bepalend voor het moment waarop scholen en kinderopvang weer open gaan voor alle kinderen.
 • Het RIVM en de GGD adviseren ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar met (zwaardere) klachten te laten testen, ook als zij niet in direct contact zijn geweest met iemand met het coronavirus. 
 • Als de huisgenoot van een kind positief test op Covid-19 dan moeten kinderen nog steeds in quarantaine maar het moment waarop deze ingaat hangt af van het laatste moment waarop er 'risicovol contact' is geweest. (zie Wat te doen bij een besmette huisgenoot?). 
 • Het kabinet roept iedereen op om niet naar het buitenland te reizen. Zie: Coronavirus en vakantie
 • Vanaf 1 december kun je je ook laten testen als er nog geen klachten zijn. Dit gebeurt sowieso als u een melding krijgt via de CoronaMelder-app of als u uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt. Die test gebeurt dan op dag 5.  Is de uitslag positief, maar krijgt de geteste persoon tot 72 uur na de testafname geen klachten, dan mag zowel de positief geteste ouder (of kind) en alle huisgenoten weer uit quarantaine. Bij klachten blijven ze uiteraard wel langer thuis in zelfisolatie. Lees meer over testen zonder klachten op de website van het RIVM.  
 • Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over gezinnen met kinderen en quarantaine op de website van de Rijksoverheid.

 

Onderstaande informatie heeft betrekking op ouders die tijdens de lockdown gebruik kunnen maken van noodopvang:
 

Coronavirus & vakantie. 

We blijven als organisatie hierin de richtlijnen van het RIVM volgen. Het kabinet raadt alle  reizen naar het buitenland voorlopig af, op een paar uitzonderingen na. Alle informatie hierover vind je op:  https://www.nederlandwereldwijd.nl/ en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland.

Mag mijn kind met ziekteverschijnselen naar de noodopvang?

Dat hangt van de verschijnselen af. Volgens de richtlijnen van het RIVM moet uw kind bij hoesten, benauwdheid en/of koorts (38 graden of hoger) thuisblijven. U bent verplicht deze richtlijnen op te volgen. Ook moeten kinderen thuisblijven als ze een huisgenoot hebben die (vermoedelijk) besmet is met Covid-19 (zie symptomen Covid-19 en bekijk het antwoord op de vraag hieronder). TIP: gebruik de beslisboom van Boink als u twijfelt of uw kind thuis moet blijven. Deze is goedgekeurd door het RIVM en wordt door kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken ook gebruikt.

 

Wat te doen bij een besmette huisgenoot?

Het RIVM heeft de regels met betrekking tot quarantaine bij positief geteste huisgenoten aangepast. Kinderen moeten thuis in quarantaine als een huisgenoot positief test op corona (dat was al zo), maar het moment waarop de 10 dagen quarantaine ingaat hangt af van het laatste moment dat ze risicovol contact met deze persoon hebben gehad. Bovendien geldt er een afwijkende quarantaine-tijd als de huisgenoot zonder klachten is getest en ook geen klachten ontwikkeld in de 3 dagen (72 uur) na de testafname. In dit laatste geval is de quarantaine dan na deze 3 dagen voorbij, ook voor de huisgenoten. 

Zijn er wel klachten dan geldt het volgende:

 • Gaat de huisgenoot in zelfisolatie, dan gaat vanaf dat moment de 10 dagen quarantaine in, omdat er vanaf dat moment geen risicovol contact meer is.
 • Als kinderen in deze 10 dagen geen klachten krijgen mogen ze daarna weer naar de kinderopvang.
 • Gaat de huisgenoot niet in zelfisolatie dan blijven ze thuis vanaf het moment van de positieve test en gaat de 10 dagen (extra) quarantaine pas in vanaf het moment dat de besmette huisgenoot weer aan het werk mag. In dit laatste geval zijn kinderen minimaal 17 dagen in quarantaine (minimaal 7 dagen inclusief 24 uur klachtenvrij, dan mag de huisgenoot weer naar buiten. Dan start de 10 dagen in quarantaine voor het kind en de overige huisgenoten omdat zij mogelijk nog klachten kunnen ontwikkelen). 

TIP: gebruik de beslisboom van Boink als u twijfelt of uw kind thuis moet blijven. Deze is goedgekeurd door het RIVM en wordt door kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken ook gebruikt.
 

Moeten kinderen afstand houden?

Nee, kinderen van 0-13 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook niet tot volwassenen. Volwassenen onderling uiteraard wel (dus ouders en medewerkers). Nabijheid en contact met kinderen is een essentieel onderdeel van ons werk. We laten hen voelen dat we hen zien en er voor ze zijn. Wel beperken we het aantal volwassenen op locaties tot het hoognodige. Ouders brengen en halen zoveel mogelijk bij de deur. De situatie verschilt per locatie, ouders worden door de locatie geïnformeerd over hun maatregelen. We vragen ouders - op dringend advies van het RIVM - om een mondkapje te dragen als ze op de locatie (voorbij de voordeur/entree) komen.

 

Tot slot

De organisaties waar wij mee samenwerken blijven natuurlijk extra aandacht besteden aan hygiëne op locatie en zullen daarnaast in contact blijven met ouders van kinderen die niet naar de opvang kunnen komen tijdens de lockdown.

 

Nog vragen?

Voor specifieke vragen over je kinderopvanglocatie kun je terecht bij de directeur van je locatie. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot je gezondheid of die van je kind kun je het noodnummer van de RIVM bellen (0800-1351) of thuisarts.nl raadplegen. Voor vragen over de maatregelen verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid.


Overige handige links:

 

ENGLISH INFORMATION ABOUT THE NOVEL CORONAVIRUS


What's the latest news about COVID-19?

For the most current information regarding the novel coronavirus, which can cause COVID-19 disease, we follow the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Government of the Netherlands.

 

Is childcare closed (again)?

Yes, on January 17 the decision was made that the lockdown is extended until at least February 7th. As a result all childcare locations will only provide emergency care for children whose parents work in critical sectors and/or for children in a vulnerable position, starting December 16 until at least February 7, 2021. During this lockdown care will only be available to children of parents who already have a contract, on their regular days. This measure has been taken to limit the amount of contact and travel movements for parents, therefore reducing the risk of the virus spreading. The risk of infection in childcare is still limited.

 

How do I know if my job is considered vital or not?

The government states all vital sectors on this Dutch page. (If you need help in understanding this Dutch page, please feel free to reach out to the director of your childcare location.)  If only 1 parent works in a critical sector, you are asked to handle the care for your child(ren) yourself as much as possible.

 

My job is not critical, what are the consequences of the lockdown for me?

If your job is not in a critical sector and your child is not considered to be in a vulnerable situation, your child(ren) will not be able to attend care until at least February 7, 2021. Costs for childcare during this period will be compensated by the government up to the fiscal maximum. If your care contract is with one of our organisations, you will be reimbursed for any part above that. This applies to both parents with and without the right to childcare allowance. Note: It is important that you continue to pay the invoice in order to receive this compensation and to keep your spot at the care facility when it reopens.

 

What are the implications to my childcare fees?

Parents can receive compensation towards their contribution. this applies to all parents regardless of their of their right to supplement. More information can be found on the website of the SVB  and the dutch government (only in Dutch). 

If your child goes to a childcare location which works together with Servicebureau Kinderopvang, you have received an update about the possibility to ask for an advance refund of the net parental contribution. More information on the refund from the Dutch government can be found here: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/

 

Other relevant information concerning coronavirus and daycare

 • The RIVM and the GGD advise parents of children aged 0 to 12 years with (more serious) complaints to get tested, even if they have not been in direct contact with someone with the coronavirus.
 • If someone living in the same house as the child has been tested positive for coronavirus, the child must stay at home.
 • The Dutch government strongly requests everybody not to travel abroad.
 • For all details regarding families with children in combination with coronavirus, please refer to the website of the Dutch government.

 

The information below only applies to parents who are entitled to emergency care during this lockdown.

 

Coronavirus and holidays. Can my child come to the emergency care after returning from holidays abroad?

As an organization, we continue to follow the guidelines of the RIVM. The government strongly advises against traveling abroad. Have you been to a code orange area? You will need to stay at home. Your child(ren) can come to emergency care, only if they don’t have any related symptoms. Children can be dropped off by:

 • Someone who does not have any corona-related symptoms
 • Someone who did not return from a code orange area

 

My child is showing sick symptoms, can I bring my child to emergency care?

It depends on the symptoms. According to the RIVM guidelines, your child must stay at home when coughing, short of breath and/or fever. It is mandatory to follow these rules. Children must also stay at home when one of their housemates is (presumably) infected with coronavirus.

The RIVM and the GGD advise parents of children aged 0 to 12 years with (more serious) complaints to get tested, even if they have not been in direct contact with someone with the coronavirus.

 

Do children need to keep social distance?

The RIVM says the health risks for children are minimal. Therefore, it is not necessary for children to keep their distance of 1,5 meter, not to other children nor to the childcare employee. However, parents and childcare employees (and other adults) must keep 1,5 meter distance from each other. We limit the number of adults at our childcare. Parents bring their children at the door. This situation differs per location. If parents or other visitors enter our location, we kindly request them to wear a mouth mask.

 

Finally

All care locations we work with will continue to pay extra attention to care and hygiene. They will continue to stay in contact with all parents, whether your child(ren) can attend emergency care or not.

 

Further questions?

Please contact your childcare location for specific questions regarding this location. For questions regarding the coronavirus, please call the National Institute for Public Health and the Environment: 0800-1351 or look online: