Veelgestelde vragen over het coronavirus en kinderopvang

Thermometer

Het coronavirus SARS-CoV-2, wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang.

LET OP: voor de meest actuele informatie omtrent de medische kant van het coronavirus raden we je aan de website van het RIVM te raadplegen. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over corona en kinderopvang. Daarnaast deelt de Rijksoverheid veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland.

Ouders zijn verplicht de richtlijnen van het RIVM op te volgen.

De laatste update op deze pagina is gedaan op dinsdag 29 juni om 10.25 uur.

ENGLISH INFORMATION BELOW

 

Is de kinderopvang weer volledig open?

Ja! Naast de kinderdagverblijven en peuteropvang – die sinds 8 februari weer geopend zijn – is ook de buitenschoolse opvang sinds 19 april weer volledig open. Alle kinderen zijn weer welkom, tenzij ze bepaalde ziekteverschijnselen hebben. Daarnaast gelden er nog steeds bepaalde maatregelen. Meer daarover lees je hieronder.
 

Mag mijn kind van 0-4 jaar met ziekteverschijnselen naar het kinderdagverblijf of naar de peuteropvang?

Dat hangt van de verschijnselen af. Alle kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.
 • maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

In de volgende situaties blijven kinderen van 0 – 4 jaar wel thuis:

 • kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
 • kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
 • als zij een nauw contact zijn van een positief getest persoon.
 • als zij op de kinderopvang in de groep zaten met iemand met corona.
 • als ze teruggekeerd zijn uit het buitenland (een hoogrisicoland voor COVID-19).

TIP: gebruik de beslisboom van Boink als je twijfelt of je kind thuis moet blijven. Deze is goedgekeurd door het RIVM en wordt door kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken ook gebruikt.
 

Mag mijn kind van 4-13 jaar met ziekteverschijnselen naar de bso?

Maakt je kind gebruik van de bso en heeft je kind klachten die passen bij corona? Dan mag je kind helaas niet komen. Het gaat hierbij om de volgende klachten:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).
 • en/of hoesten
 • en/of benauwdheid
 • en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 • en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Dit geldt niet voor kinderen die:

 • Af en toe hoesten;
 • Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
 • Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid; 
 • Minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona.

Zij zijn wel welkom, tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten die passen bij corona ontstaan. 

In de volgende situaties blijven alle kinderen thuis (tenzij ze minder dan 8 weken geleden corona hebben gehad):

 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is 
 • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij corona, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. 
 • Kinderen met een huisgenoot met corona. 
 • Kinderen die nauw contact hadden met iemand met corona.
 • Kinderen die op de kinderopvang of op school in de groep zaten met iemand met corona.
 • Er geldt een dringend advies voor kinderen die teruggekeerd zijn uit het buitenland (een hoogrisicoland voor COVID-19) om bij terugkomst thuis te blijven.

TIP: gebruik de beslisboom van Boink als je twijfelt of je kind thuis moet blijven. Deze is goedgekeurd door het RIVM en wordt door kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken ook gebruikt.
 

Wanneer mag mijn kind van 4-13 jaar met milde klachten weer naar de bso? 


Moet ik mijn kind laten testen?

De overheid en het RIVM adviseren dringend om kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar met klachten te laten testen. Voor jonge kinderen zijn er andere testmogelijkheden. Wij kunnen jullie hierin niet adviseren omdat we geen artsen zijn. Hier kun je er wel meer over lezen:
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/testen-van-kinderen/
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona

 

Worden mijn kosten gecompenseerd?

Ouders ontvangen via de overheid, over de periode dat de kinderopvang gesloten was, een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot aan het zogenaamde fiscaal maximum. Dit geldt voor alle ouders, ongeacht of je recht hebt op subsidie of kinderopvangtoeslag. Wel is het belangrijk dat je de facturen blijft betalen om de compensatie te kunnen ontvangen en je kinderopvangtoeslag/subsidie en plek in de kinderopvang te behouden.

De vergoeding voor de kinderdagopvang en peuteropvang geldt voor de periode van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021. Voor de bso geldt dit voor de periode van 16 december 2020 t/m 18 april 2021.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben de tegemoetkoming vanuit de overheid in juni 2021 ontvangen. Dit wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (de SVB).

Lees hier meer over de vergoeding, afhankelijk van jouw situatie:

Mag mijn kind op vakantie?

We blijven als organisatie hierin de richtlijnen van het RIVM volgen. Meer informatie over reizen en reisadviezen vind je hier: https://www.nederlandwereldwijd.nl/. Meer over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland.

 

Moeten kinderen afstand houden?

Nee, kinderen van 0-13 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook niet tot volwassenen. Volwassenen onderling uiteraard wel (dus ouders en medewerkers). Nabijheid en contact met kinderen is een essentieel onderdeel van ons werk. We laten hen voelen dat we hen zien en er voor ze zijn. Wel beperken we het aantal volwassenen op locaties tot het hoognodige. Ouders brengen en halen zoveel mogelijk bij de deur. De situatie verschilt per locatie, ouders worden door de locatie geïnformeerd over hun maatregelen. We vragen ouders - op dringend advies van het RIVM - om een mondkapje te dragen als ze op de locatie (voorbij de voordeur/entree) komen.
 

Tot slot

We herhalen graag nog even de maatregelen voor ouders op de locaties waar we mee samenwerken:

 • We brengen en halen bij de deur
 • We desinfecteren onze handen bij binnenkomst
 • Overleg doen we zoveel mogelijk telefonisch.

Nog vragen?

Voor specifieke vragen over je kinderopvanglocatie kun je terecht bij de directeur van je locatie. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot je gezondheid of die van je kind kun je het noodnummer van de RIVM bellen (0800-1351) of thuisarts.nl raadplegen. Voor vragen over de maatregelen verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid.
 

Overige handige links:

 

ENGLISH INFORMATION ABOUT THE CORONAVIRUS

What’s the latest news about COVID-19?

For the most current information regarding the novel coronavirus, which can cause COVID-19 disease, we follow the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Government of the Netherlands.
 

Is childcare open again?

Yes! Childcare is open for all children aged 0-13 years again. There are still measures in place. Read more about the measures below.
 

My child (aged 0-4 years) is showing sick symptoms. Can I bring my child to daycare?

It depends on the symptoms. Children aged 0 – 4 years old can come to daycare: 

 • Showing mild cold complaints (such as running nose, nasal cold, sneezing and sore throat);
 • When coughing occasionally
 • When familiar with chronic respiratory complaints, asthma or hay fever (without fever and/or shortness of breath).
 • But they are required to stay home as much as possible (so no visiting others). And they must also stay home when complaints worsen (coughing, fever and/or shortness of breath) or when they will be tested or are waiting for test results to come back.

Childred aged 0 – 4 years old must stay home (unless they tested positively in the past 8 weeks): 

 • When showing corona related complaints.
 • When waiting for test results.
 • When living with someone who shows fever and/or shortness of breath, in addition to corona related complaints (in this case, everyone must stay at home until the person is tested negatively).
 • When a member of the household has tested positively for COVID-19
 • When they have been in contact with a person who tested positively for COVID-19.
 • When they attended a childcare group (or school class) where someone has tested positively for COVID-19.
 • When returning from abroad (from a so-called COVID-19 high risk country).

As you are aware, we are entitled to follow RIVM’s guidelines. When children show complaints, we will follow the decision tree from Boink, which has been approved by RIVM. We expect parents to follow the guidelines as well. Please make use of this decision tree to check whether your child should stay home or not.
 

My child (aged 4-13 years) is showing sick symptoms. Can I bring my child to out-of-school care?

Children aged 4 – 13 years stay at home and cannot come to out-of-school care when showing corona related complaints:

 • Cold complaints (such as running nose, nasal cold, sneezing and sore throat).
 • And/or coughing
 • And/or shortness of breath
 • And/or sudden loss of taste or smell
 • And/or fever (38 degrees or more)

This does not apply to children who:

 • Cough occasionally
 • Are familiar with respiratory complaints
 • Are familiar with asthma or hay fever (without fever and/or shortness of breath)

(unless complaints aggravate or change)

All children (including children aged 0 – 4 years) stay home when*:

 • They need to be tested / are waiting for the test results
 • They live with someone showing (mild) COVID-19 complaints, in combination with fever and/or stuffiness/breathing difficulty (in this case everybody must stay home)
 • One of their roommates has tested positive for COVID-19

*unless they tested positively in the past 8 weeks

As you are aware, we are entitled to follow RIVM’s guidelines. When children show complaints, we will follow the decision tree from Boink, which has been approved by RIVM. We expect parents to follow the guidelines as well. Please make use of this decision tree to check whether your child should stay home or not.
 

When can my child (aged 4–13 years) showing mild symptoms return to out-of-school care?

What are the implications to my childcare fees?

Parents can receive compensation towards their contribution for the period daycare was closed. This applies to all parents regardless of their of their right to supplement. More information can be found on the website of the SVB  and the Dutch government (only in Dutch). 

It is important to continue to pay your invoice in order to possibly receive compensation and keep your spot at the daycare facility.
 

Coronavirus and holidays. Can my child come to childcare after returning from holidays abroad?

As an organization, we continue to follow the guidelines of the RIVM. More information about travelling in and outside the Netherlands can be found here: https://www.netherlandsworldwide.nl/ Read more about self-quarantine upon arrival in the Netherlands: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine
 

Do children need to keep social distance?

The RIVM says the health risks for children are minimal. Therefore, it is not necessary for children to keep their distance of 1,5 meter, not to other children nor to the childcare employee. However, parents and childcare employees (and other adults) must keep 1,5 meter distance from each other. We limit the number of adults at our childcare. Parents bring their children at the door. This situation differs per location. If parents or other visitors enter our location, we kindly request them to wear a mouth mask.
 

Finally

We would like to remind you of the measures that will continue to be in place at the locations we work with: 

 • Children are dropped off and collected at their allocated door.
 • Staff and children will wash/disinfect their hands when coming inside.
 • We will communicate by telephone as much as possible. 

Further questions?

Please contact your childcare location for specific questions regarding this location. For questions regarding the coronavirus, please call the National Institute for Public Health and the Environment: 0800-1351 or look online: