Veelgestelde vragen over het coronavirus en kinderopvang

Thermometer
Kinderopvang en coronavirus

Het coronavirus SARS-CoV-2, wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang.

LET OP: voor de meest actuele informatie omtrent de medische kant van het coronavirus raden we je aan de website van het RIVM te raadplegen. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over corona en kinderopvang. Daarnaast deelt de Rijksoverheid veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland.

Ouders zijn verplicht de richtlijnen van het RIVM op te volgen.

De laatste update op deze pagina is gedaan op maandag 10 januari 2022 om 11:15 uur.

ENGLISH INFORMATION BELOW

 

Is de kinderdagopvang (0-4 jaar) en peuteropvang (2-4 jaar) volledig open?

Ja. Alle kinderen zijn welkom, tenzij ze bepaalde ziekteverschijnselen hebben. Daarnaast gelden er nog steeds bepaalde maatregelen. Meer daarover lees je hieronder.
 

Mag mijn kind van 0-4 jaar met ziekteverschijnselen naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang?

Dat hangt van de verschijnselen af. Kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.
 • maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

In de volgende situaties blijven ze wel thuis (tenzij ze als immuun beschouwd kunnen worden):

 • kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
 • kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
 • als zij een nauw contact zijn van een positief getest persoon hoeven kinderen van 0-4 jaar niet thuis te blijven. Hebben ze klachten, dan blijven ze wel thuis (in quarantaine) en laten zich testen. 
 • als ze teruggekeerd zijn uit het buitenland (uit een (zeer)hoogrisicoland voor COVID-19). Bekijk de site van de Rijksoverheid of doe de Quarantaine Reischeck om te controleren of je in quarantaine moet of een testverplichting hebt bij terugkomst uit het buitenland.

TIP: gebruik de beslisboom van Boink als je twijfelt of je kind thuis moet blijven. Deze is goedgekeurd door het RIVM en wordt door kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken ook gebruikt. Deze is altijd actueel. 

 

Is de buitenschoolse opvang (4-13 jaar) volledig open?

Ja, alle kinderen zijn weer welkom op de bso. Er gelden nog steeds maatregelen en kinderen met bepaalde ziekteverschijnselen moeten thuis blijven. Meer daarover lees je hieronder.

 

Mag mijn kind van 4-13 jaar met ziekteverschijnselen naar de bso?

Dat hangt van de verschijnselen af. Kinderen van 4-13 jaar mogen naar de bso:

 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

In de volgende situaties blijven ze wel thuis (tenzij ze als immuun beschouwd kunnen worden):

 • met alle klachten passend bij COVID-19, dus ook bij milde verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Met een negatieve (zelf)testuitslag kunnen zij weer naar de opvang.
 • kinderen die getest worden blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
 • kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
 • als kinderen van 4-13 jaar nauw contact hadden met een positief getest persoon, dan blijven ze thuis (in quarantaine) en laten zich testen.
 • als ze teruggekeerd zijn uit het buitenland (uit een (zeer)hoogrisicoland voor COVID-19). Bekijk de site van de Rijksoverheid of doe de Quarantaine Reischeck om te controleren of je in quarantaine moet of een testverplichting hebt bij terugkomst uit het buitenland.

TIP: gebruik de beslisboom van Boink als je twijfelt of je kind thuis moet blijven. Deze is goedgekeurd door het RIVM en wordt door kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken ook gebruikt. Deze is altijd actueel. 


Moet ik mijn kind laten testen?

De overheid en het RIVM adviseren dringend om kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar met klachten te laten testen. Voor jonge kinderen zijn er andere testmogelijkheden. Wij kunnen jullie hierin niet adviseren omdat we geen artsen zijn. Hier kun je er wel meer over lezen:
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/testen-van-kinderen/
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona

 

Moet mijn kind vanaf groep 6 op de bso een mondkapje dragen?

Nee, kinderen vanaf groep 6 dragen op de bso geen mondkapje.
 

Mag mijn kind op vakantie?

We blijven als organisatie hierin de richtlijnen van het RIVM volgen. Meer informatie over reizen en reisadviezen vind je hier: https://www.nederlandwereldwijd.nl/. Meer over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland.

 

Moeten kinderen afstand houden?

Nee, kinderen van 0-13 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook niet tot volwassenen. Volwassenen onderling uiteraard wel (dus ouders en medewerkers). Nabijheid en contact met kinderen is een essentieel onderdeel van ons werk. We laten hen voelen dat we hen zien en er voor ze zijn. Wel beperken we het aantal volwassenen op locaties tot het hoognodige. Ouders brengen en halen zoveel mogelijk bij de deur. Is het noodzakelijk om toch binnen te komen, dan vragen we ouders om een mondkapje te dragen. De situatie verschilt per locatie, ouders worden door de locatie geïnformeerd over hun maatregelen. 

 

Nog vragen?

Voor specifieke vragen over je kinderopvanglocatie kun je terecht bij de directeur van je locatie. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot je gezondheid of die van je kind kun je het noodnummer van de RIVM bellen (0800-1351) of thuisarts.nl raadplegen. Voor vragen over de maatregelen verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid.
 

Overige handige links:

 

ENGLISH INFORMATION ABOUT THE CORONAVIRUS

What’s the latest news about COVID-19?

For the most current information regarding the novel coronavirus, which can cause COVID-19 disease, we follow the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Government of the Netherlands.
 

Is daycare (0-4 years) open?

Yes. Daycare is open for all children aged 0-4 years, unless they have certain complaints. There are still measures in place. Read more about the measures below.
 

My child (aged 0-4 years) is showing sick symptoms. Can I bring my child to daycare?

It depends on the symptoms. Children aged 0–4 years old can come to daycare: 

 • Showing mild cold complaints (such as running nose, nasal cold, sneezing and sore throat);
 • When coughing occasionally
 • When familiar with chronic respiratory complaints, asthma or hay fever (without fever and/or shortness of breath).
 • But they are required to stay home as much as possible (so no visiting others). And they must also stay home when complaints worsen (coughing, fever and/or shortness of breath) or when they will be tested or are waiting for test results to come back.

Children must stay home (unless they tested positively in the past 6 months): 

 • When waiting for test results.
 • When a member of the household has tested positively for COVID-19.
 • When they have been in contact with a person who tested positively for COVID-19, children aged 0-4 years do not have to stay at home. When they have complaints, they do stay at home (self-quarantine) and get tested. 
 • When returning from abroad (from a so-called COVID-19 high risk country). Please check your trip here to find out whether you need to self-quarantine or not.

As you are aware, we are entitled to follow RIVM’s guidelines. When children show complaints, we will follow the decision tree from Boink, which has been approved by RIVM. We expect parents to follow the guidelines as well. Please make use of this decision tree to check whether your child should stay home or not. The decision tree is always up to date.
 

Is out-of-school care (4-13 years) open?

Yes, out-of-school care is open for all children. There are still measures in place. Read more about the measures below.

 

My child (aged 4-13 years) is showing sick symptoms. Can I bring my child to out-of-school care?

It depends on the symptoms. Children aged 4-13 years can come to out-of-school care: 

 • When familiar with chronic respiratory complaints, asthma or hay fever (without fever and/or shortness of breath).

Children must stay home (unless they tested positively in the past 6 months): 

 • With all complaints related to COVID-19, so also with mild cold complaints (such as running nose, nasal cold, sneezing and sore throat). With a negative (self-)test result, they are allowed to go to out-of-school care again.
 • When waiting for test results.
 • When a member of the household has tested positively for COVID-19.
 • If they have been in contact with a person who tested positively for COVID-19, they do stay at home (self-quarantine) and get tested.
 • When returning from abroad (from a so-called COVID-19 high risk country). Please check your trip here to find out whether you need to self-quarantine or not.

As you are aware, we are entitled to follow RIVM’s guidelines. When children show complaints, we will follow the decision tree from Boink, which has been approved by RIVM. We expect parents to follow the guidelines as well. Please make use of this decision tree to check whether your child should stay home or not. The decision tree is always up to date. 
 

Coronavirus and holidays. Can my child come to childcare after returning from holidays abroad?

As an organization, we continue to follow the guidelines of the RIVM. More information about travelling in and outside the Netherlands can be found here: https://www.netherlandsworldwide.nl/ Read more about self-quarantine upon arrival in the Netherlands: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine
 

Do children need to keep social distance?

The RIVM says the health risks for children are minimal. Therefore, it is not necessary for children to keep their distance of 1,5 meter, not to other children nor to the childcare employee. However, parents and childcare employees (and other adults) must keep 1,5 meter distance from each other. We limit the number of adults at our childcare. Parents bring their children at the door. If parents or other visitors do have to enter our location, we kindly request them to wear a mouth mask. Your childcare location will inform you about the measures at this specific location.


Further questions?

Please contact your childcare location for specific questions regarding this location. For questions regarding the coronavirus, please call the National Institute for Public Health and the Environment: 0800-1351 or look online: