Vacature Pedagogisch beleidsmedewerker/Coach

In verband met de verplichte inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches vanuit de wet IKK met ingang van 1 januari 2019 en de uitbreiding van VVE locaties zijn we op zoek naar enkele pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches.

Het betreft een tijdelijke vacature tot 31 december 2019. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach zal worden ingezet op diverse kinderopvanglocaties in Tilburg en/of regio de Kempen.

Wat houdt de functie in?
Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach draag je bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid. Je vertaalt het pedagogisch beleid naar de concrete werksituatie. Je geeft advies en ondersteuning aan pedagogisch medewerkers en draagt actief bij aan de verbetering van de pedagogisch kwaliteit op de werkvloer.

Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach kun je werkzaam zijn op een VVE-locatie of een locatie die in de toekomst VVE-locatie wordt en bied je inhoudelijke ondersteuning aan collega’s bij de uitvoerbaarheid van het gestelde VVE-inspectiekader van de locatie.

 

Wat betekent dit in de praktijk?
Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach ben je periodiek aanwezig op de locatie en in je rol als coach help je medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en coaching behoeften. Je draagt bij aan kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen. 

Op de VVE-locatie(s) begeleidt je de pedagogisch medewerkers in de uitvoering van de VVE-actieplannen en stelt deze zo nodig bij. Je hebt regelmatig overleg met de directeur van de VVE-locatie(s) en doet voorstellen met betrekking tot het professionaliseren van het team. Je ondersteunt bij de implementatie van het kindvolgsysteem “KIJK! 0-7”en de borging hiervan. Je levert een bijdrage aan de evaluatie en bijstelling van het borgdocument VVE en het scholingsplan van de locatie.

Wat vragen wij:

  • HBO werk en denkniveau conform kwalificatie-eisen. Zie hiervoor: Kwalificatie-eis CAO Kinderopvang 2018-2019
  • Kennis en inzicht in het pedagogisch beleid en de invloed van in-en externe pedagogische ontwikkelingen;
  • Kennis van methodieken, principes en instrumenten van coaching;
  • Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar;
  • Bij voorkeur in het bezit van een VVE certificaat van een NJI erkende methode en praktijkervaring in een of meer VVE-methodes;
  • In staat zijn zelfstandig te werken in afstemming met de directeur van de locatie;
  • Goede mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigen in het overdragen van kennis en informatie en het opstellen van beleids-en coaching plannen;
  • Bereid om op meerdere locaties te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Je bent werkzaam onder de CAO Kinderopvang. Inschaling gebeurt afhankelijk van relevante ervaring in schaal 9. De vacature is tijdelijk tot 31 december 2019, waarna verlenging tot de mogelijkheden behoort.

Voor meer informatie en solliciteren kan contact worden opgenomen met Christien Theulen, directeur Pedagogiek en Kwaliteit via c.theulen@kinderopvanggroep.nl of 013-5322892. Heb je interesse in deze functie dan ontvangen we graag jouw motivatie brief en CV voor 26 november 2018, deze kun je sturen naar: c.theulen@kinderopvanggroep.nl.