Wat voor soorten kinderopvang zijn er?

We zetten alles voor je op een rij

soorten kinderopvang
Wat voor soorten kinderopvang zijn er

Nederland kent verschillende vormen van kinderopvang. Zodat je als ouder(s) een keuze hebt om te kijken wat het beste bij je kind(eren) en situatie past. We zetten alle soorten kinderopvang graag voor je op een rijtje:  
 

Kinderdagopvang (KDV)

Kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, kunnen terecht bij de dagopvang. Een plek waar kinderen van 0 tot 4 jaar samen leren, samen spelen, samen delen en ook grenzen verkennen en vriendjes maken. Op elke groep werken pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Elk kind kan zich zo, in zijn eigen tempo, ontwikkelen. Ouders die werken en/of studeren krijgen via de Belastingdienst een (groot) deel van de kosten van de kinderopvang terug.

Binnen de dagopvang bestaan twee varianten voor de indeling van een groep, namelijk horizontale en verticale groepen. Wil je hier meer over weten? Lees meer over horizontale en verticale groepen.
 

Peuteropvang 

Op de peuteropvang komen kinderen van 2 tot 4 jaar oud, van zowel werkende als niet-werkende ouders. Hier kunnen ze samen spelen, ontdekken en zich verder ontwikkelen. Voorheen heetten deze plekken peuterspeelzalen. Sinds 1 januari 2018 valt de peuteropvang ook onder de kinderopvang. Een kind dat spelenderwijs ervaring opdoet in de peuteropvang, gaat met zelfvertrouwen richting de basisschool. In de peuteropvang is ook extra aandacht voor de aansluiting op de basisschool en wordt gewerkt met programma’s waarin de vroeg- en voorschoolse educatie centraal staat. Meer weten over peuteropvang in Tilburg?
 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wanneer je kind naar de basisschool gaat, kun je gebruik maken van de BSO. Dit is een verzamelterm voor alle kinderopvang van schoolgaande kinderen buiten schooltijden. Dit gebeurt na schooltijd, tijdens schoolvakanties maar ook gedurende studiedagen. Vaak liggen BSO’s dicht bij een school. De openingstijden liggen zo veel mogelijk in het verlengde van de tijden die op school gelden. Bij de activiteiten binnen een BSO ligt de nadruk op ontspanning. Zo kunnen kinderen spelen met klas-/leeftijdsgenootjes, zelfstandig activiteiten ondernemen of gewoonweg ontspannen. Ook binnen de BSO werken pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden. Voorschoolse (VSO) & tussen schoolse opvang (TSO) vallen ook onder buitenschoolse opvang.
 

Gastouderopvang

Gastouderopvang is kleinschalige opvang die plaatsvindt in huiselijke sfeer. Dat kan bij de gastouder thuis zijn of bij een gezin aan huis. Deze vorm van opvang is kleinschaliger dan een dagopvang. Het aantal kinderen dat een gastouder opvangt, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en kan variëren van vier tot zes kinderen. Wanneer een gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP) heb je als ouder recht op kinderopvangtoeslag. Een gastouder is te vinden via je eigen netwerk of via een gastouderbureau. Zo’n bureau vormt de bemiddelende partij tussen jou (als ouder) en de gastouder.

Misschien ook voor jou interessant