Buitenschoolse opvang Tilburg (bso)

Kinderen BSO Wandelbos

Als je kind naar school gaat, kun je gebruik maken van buitenschoolse opvang (bso). Dit kan zowel in de uren voorafgaand aan school, na school, tijdens studiedagen of wanneer het vakantie is. Vaak liggen bso's vlakbij of naast de school. En houden ze in hun openingstijden zo veel mogelijk rekening met de schooltijden. Zodat deze mooi op elkaar aansluiten. Ook de voorschoolse (vso) en tussenschoolse opvang (tso) vallen onder de bso.

De vrije tijd van kinderen

De locaties waarmee wij samenwerken hebben veel verschillende bso's waarbij de nadruk vooral en bovenal ligt op ontspanning. Het is tenslotte de vrije tijd van je kind. Na school even lekker spelen met klasgenoten en andere leeftijdsgenootjes. Of zelf activiteiten ondernemen. De pedagogisch professionals, die daar allemaal een opleiding voor hebben genoten, begeleiden de kinderen daar graag in.

Vind een BSO in Tilburg
 

BSO-Specials 

Veel locaties hebben naast kinderdagopvang, ook een buitenschoolse opvang locatie. Vaak liggen deze in de (buurt van een) school. Naast de “reguliere” bso’s, werken wij in Tilburg ook samen met een organisatie die zogenaamde "Specials" aanbiedt.

De Specials van Kinderstad Tilburg zijn uniek op het gebied van buitenschoolse opvang. Ze hebben stuk voor stuk een heel bijzonder aanbod op het gebied van sport, outdoor, natuur of cultuur. Op de Specials kunnen kinderen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Ze hoeven er echt geen uitblinkers in te zijn. Het gaat erom dat je kind veel plezier beleeft aan sporten en bewegen, dans/zang/kunst of gewoonweg speelt en bezig is in de natuur.