Opleidingen Pedagogisch Professional

opleidingen pedagogisch professional
  • Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang de buitenschoolse- of naschoolse opvang (BSO/NSO).[1]
  • Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert – naast die van opleidingen onder a en c - indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de BSO/NSO.2
  • Beroepsopleidingen waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
  • Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
  • Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
  • Specifieke VVE-scholing.

Er is een diplomalijst opgesteld waarbij vermeld staat welk diploma voldoet om te kunnen werken in de kinderopvang.

Diplomalijst per 1 juli 2018

Wanneer jouw diploma hier niet vermeld is, ben je niet in het bezit van een geldig diploma om in de kinderopvang te mogen werken. Als dat het geval is, kunnen we altijd kijken naar de mogelijkheden tot het volgen van een opleiding. 

Mocht je twijfelen over jouw diploma, kun je altijd een bericht sturen naar hr@sbkinderopvang.nl.