Nieuws

L2TOR – Wetenschappelijk experiment met sociale robots in Tilburgse kinderdagopvang

L2TOR (uit te spreken als 'El Tutor') is een onderzoeksproject van de Universiteit van Tilburg samen met andere Europese universiteiten. Het L2TOR project wil jonge kinderen een tweede taal (naast de eigen moedertaal) leren met de hulp van een robot. Door de toegenomen internationalisering van Europa, is het handig voor kinderen om meerdere talen te kunnen spreken. Een aantal kinderdagverblijven uit Tilburg waar Servicebureau Kinderopvang mee samenwerkt doet mee aan deze pilot.

 

Op een jonge leeftijd is het makkelijker om een taal te leren en het leren is ook effectiever als dit gebeurt in één-op-één sessies. Dit is beperkt mogelijk in de kinderdagopvang met één of twee medewerkers op de hele groep.

Uit onderzoek is gebleken dat robots ervoor zorgen dat kinderen meer motivatie krijgen en beter zijn in het leren dan wanneer ze op een computer of tablet leren. Daarom kan een robot helpen met de tweede taalverwerving.

L2TOR wil kennis en technologie van robots vergroten ten behoeve van taalstimulering voor jonge kinderen, vooral in de omgang van robots met jonge kinderen voordat ze naar school gaan. Dit onderzoeksproject doet Tilburg Universiteit in samenwerking met Utrecht universiteit en universiteiten in Duitsland (universiteit van Bielefeld), Turkije (Koc universiteit) en Engeland (Plymouth universiteit). L2TOR leert kinderen in Nederland, Duitsland en in Turkije de Engelse taal. Daarnaast leert L2TOR ook Nederlands of Duits als dat niet de moedertaal van kinderen is. Denk bijv. aan kinderen van Turkse immigranten die naar Nederland of Duitsland verhuizen.

L2TOR doet dit door het ontwikkelen van technische aspecten (zoals het tegelijk praten, bewegen en handelen, het reageren op de kinderen en de voortgang van de interactie), pedagogische aspecten (hoe reageren kinderen en medewerkers op het gebruik van een robot? Kan een robot net zoals de medewerkers en begeleiders de kinderen helpen? Hoe goed kan deze dat?) en psychologische aspecten (zoals het begrijpen hoe kinderen een eerste en tweede taal van anderen leren).

L2TOR leert ons hoe wij deze technische, pedagogische en psychologische aspecten kunnen toepassen in het contact tussen robot en kind.

Voor meer informatie:

Web: http://www.l2tor.eu

Twitter: @l2tor

Facebook: https://www.facebook.com/L2Tor