Wat kost buitenschoolse opvang?

Bereken de kosten voor bso

Wat kost buitenschoolse opvang?
Wat kost bso?

Buitenschoolse opvang (bso) is de opvang van kinderen buiten schooltijden, zoals voor schooltijd (voorschoolse opvang), tussen de middag (tussenschoolse opvang) en na schooltijd (naschoolse opvang). Je kan hier gebruik van maken wanneer je zelf niet in de gelegenheid bent om je kind naar school te brengen, of op te halen van school.

Verschillende soorten opvang na schooltijd

Je kind buiten schooltijden opvangen kan op verschillende manieren. Lieve familie of vrienden die aanbieden je kind op te halen, of misschien kan je kind bij de buren die thuis zijn terecht. In principe zijn er bij deze vormen van opvang geen (verplichte) kosten aan verbonden. Je kind kan natuurlijk ook naar een gastouder, of naar een bso. Lees hier meer over de mogelijkheden voor opvang na schooltijd.

Uurtarief buitenschoolse opvang

Maar wat kost buitenschoolse opvang precies? Bij een bso worden kosten gerekend voor de opvang van je kind. Het uurtarief verschilt per locatie en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de eindtijd van de school en de gekozen opvangdagen. Sommige scholen zijn namelijk altijd om 14.30 uur uit, terwijl andere scholen op bijvoorbeeld woensdag om 12.00 uur al uit zijn. Het verschilt dus per kind hoe lang hij of zij op de bso is. Om toch de kosten van de bso te kunnen dekken, zit er een verschil in uurprijs. Zo zijn woensdagen vaak netto wat voordeliger, omdat dan veel kinderen voor een heel groot deel van de middag naar de bso komen. Hierdoor kan de uurprijs naar beneden.

Kinderopvangtoeslag

Werk en/of studeer je als ouder? Dan kom je meestal in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid voor de opvang van je kind(eren). Met deze toeslag kunnen je kosten voor bso een stuk lager liggen. Ieder jaar wordt er een maximum uurprijs vastgesteld voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Over dit bedrag kunnen ouders de kinderopvangtoeslag aanvragen, voor maximaal 230 uur per kind per maand. In 2021 is de maximale uurprijs voor buitenschoolse opvang waarover je kinderopvangtoeslag wordt berekend, vastgesteld op €7,27.

Koolhoven BSO

De hoogte van de te ontvangen kinderopvangtoeslag hangt af van je inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger de toeslag. Is het uurtarief van de bso hoger dan de maximum uurprijs, dan krijg je voor de kosten boven de maximum uurprijs geen kinderopvangtoeslag. Ligt het uurtarief lager dan de maximum uurprijs, dan ontvang je over het gehele uurtarief kinderopvangtoeslag.

  Vraag kinderopvangtoeslag aan

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor ouders bestaat uit de kosten die overblijven na de aftrek van de kinderopvangtoeslag. Voor iedere ouder is de eigen bijdrage voor de kosten van de bso anders, omdat het van zo veel factoren afhankelijk is: het uurtarief, de maximale uurprijs, het inkomen van de ouder(s) en de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Rekentool

We begrijpen dat het zelf uitrekenen van de daadwerkelijke kosten voor de bso erg lastig is. Daarom hebben we de rekentool ontwikkeld; met deze tool kun je snel en eenvoudig de maandelijkse bso kosten berekenen voor de opvang van je kind. Deze tool houdt rekening met vrijwel alle factoren die invloed hebben op de uiteindelijke kosten.

Naar de rekentool