Kinderopvangtoeslag 2019

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van je inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

De overheid heeft een infographic gemaakt waarin ze uitleggen wat kinderopvang kost in Nederland en welke bijdrage je vanuit hen kunt krijgen: 

Gebruik de toeslagtabel (2019) van de Belastingdienst om te zien hoeveel toeslag je krijgt. Weet je al naar welke locatie je kind zal gaan? Dan kun je via de rekentool exact uitrekenen wat je per maand kwijt bent (en dus ook hoeveel toeslag je krijgt). 

Ook in 2019 geldt: per kind kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. De toeslag is ook gebonden aan een maximum aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Bij het kinderdagverblijf ontvang je toeslag voor maximaal 140% van de uren en bij buitenschoolse opvang maximaal 70% van de gewerkte uren.

De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan een zogenaamd fiscaal maximum; een maximale uurprijs waarover je kinderopvangtoeslag wordt berekend. In 2019 is dit maximale uurtarief vastgesteld op:

€ 8,02 per uur voor kinderdagopvang

€ 6,89 per uur voor buitenschoolse opvang

Kinderopvangtoeslag aanvragen/wijzigen

Rekentool  (let op: wordt z.s.m. aangepast naar prijzen 2019)

Kinderopvangtoeslagtabel