Wat zijn horizontale en verticale groepen in de kinderopvang?

Kinderen bij Armhoefse Akker
Horizontale en verticale groepen

Binnen de kinderdagopvang bestaan twee varianten van hoe een groep is ingedeeld:  
 

Horizontale groepen

In een horizontale groep bij de kinderdagopvang zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Horizontale groepen kunnen bestaan uit kinderen van 0-2 jaar en/of van 2-4 jaar. Door de samenstelling van de groep kunnen de pedagogisch professionals precies inspelen op de behoeftes en interesses van de kinderen in die leeftijdscategorie.   
 

Verticale groepen

In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen leren zo met elkaar omgaan en rekening te houden met kinderen van verschillende leeftijdsgroepen.