Fusie Kinderopvanggroep en basisonderwijs definitief

Fusie basisonderwijs en kinderopvang
Fusie basisonderwijs en kinderopvang

v.l.n.r. Carin Zandbergen, Marcel van den Hoven, Harriëtte Koning, Geert de Wit, Annemie Martens, Nol van Beurden

Per 1 januari 2023 is de Kinderopvanggroep gesplitst en gefuseerd met vier onderwijsbesturen. Onze 85 kinderopvanglocaties én Servicebureau Kinderopvang zijn gesplitst in vier nieuwe organisaties. Elke nieuwe kinderopvangorganisatie is vervolgens gefuseerd met één van de onderwijsorganisaties. In Tilburg zijn dit Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair en in de regio de Kempen SKOzoK.  De fusie draagt bij aan ontwikkelingskansen van alle kinderen (0-13 jaar) en daar zijn we trots op! 

Bekijk hier hoe de verdeling van de kinderopvanglocaties er per organisatie uitziet.

Een mooie toekomst voor kinderen 

Komende jaren zal zowel op school als op de kinderopvang steeds meer zichtbaar worden wat deze fusie betekent. Denk hierbij aan een uitgebreider aanbod van activiteiten, passend bij ieder kind en talent. Door het samengaan van kinderopvang en onderwijs is het mogelijk, om als collega’s vanuit één visie, te werken aan doorgaande ontwikkel- en leerlijnen. Door middel van een ‘rijke schooldag’ kunnen we gedurende de dag een breed aanbod bieden van sport, cultuur, muziek, huiswerkbegeleiding en het ontdekken van techniek en natuur.

Wat verandert er nu? 

Voor nu zijn er nog geen grote veranderingen zichtbaar. De kinderen kunnen naar dezelfde kinderopvanglocatie met de bekende medewerkers. Het team, de visie en het interieur op locatie blijven hetzelfde. Ook onze kinderopvanglocaties die niet aan een school gebonden zijn, zijn voor ons erg belangrijk. Wij willen er zijn voor ieder kind, in elke buurt en wijk. Denk hierbij aan onze thema bso’s en kleinschalige en groene opvanglocaties.

Eén visie

Op de achtergrond gaan we volop ontwikkelen samen, zodat we de kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden alles kunnen bieden voor een mooie toekomst. Elk kind verdient de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Dit doen we door een intensieve samenwerking met partners en specialisten. Je leest er meer over in het ambitiedocument wat door de 5 organisaties samen is opgesteld.

Lees het persbericht van 15 december 2022