BOOST in ontwikkeling

BOOST in ontwikkeling
Boost in ontwikkeling

In onze organisatie staat ontwikkeling centraal. Ontwikkeling van onze medewerkers, van de kinderen, maar ook van ons aanbod bijvoorbeeld. Zo hebben we in de afgelopen jaren in de buitenschoolse opvang (bso) een ontwikkeling doorgemaakt van opvang naar brede talentontwikkeling. Als organisatie investeren wij daarin. Op de bso bieden we niet alleen spel en ontspanning, maar ook verrijking. Dit doen we o.a. door de ontwikkeling van BOOST.

We zijn gestart met een pilot waarbij we aan onze bso’s specialismes toevoegen die kinderen een verrijking geven in hun ontwikkeling. Op het gebied van cultuur en sport, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van biologie en scheikunde. Dit zal in de komende jaren steeds verder ontwikkeld worden. 

BOOST op de bso
Meer weten over BOOST? Of wil je graag werken bij BOOST? Klik voor meer informatie op onderstaande button!

 

Lees verder over BOOST