Werken en leren in de kinderopvang

BBL-traject

Pedagogisch professional Rendierhof

Heb je niet de juiste opleiding om direct zelfstandig aan de slag te kunnen in de kinderopvang? Dan is het misschien een optie om een BBL-traject (BeroepsBegeleidende Leerweg) niveau 4 te volgen.

Met dit traject leer je alle kneepjes van het vak. Je mag na een inwerkperiode op de groep werken als pedagogisch professional in opleiding. Daarnaast ga je een dag in de week naar school. Nadat je het traject succesvol doorlopen hebt ontvang je een diploma als Speciaal Pedagogisch Medewerker MBO 4.

Wil je of ga je in augustus van dit jaar starten met de opleiding, dan kun je je sollicitatie (motivatie én CV) tot 26 april a.s. sturen aan sollicitatie@sbkinderopvang.nl. In de eerste week van mei zal een selectie worden gemaakt uit de binnengekomen sollicitaties. Deze selectie zal worden gedeeld met de directeuren van locaties die een leer-werkplek aanbieden. Op dat moment zul je een bericht ontvangen of je bij deze selectie zit.

De directeuren krijgen vervolgens de gelegenheid een selectie te maken, waarna in week 19 en 20 sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd. Uiterlijk 1 juni heeft iedereen bericht van ons ontvangen.

We willen erop wijzen dat we slechts een beperkt aantal BBL-plaatsen beschikbaar hebben.

Voor informatie over de opleiding verwijzen we graag naar het ROC in Tilburg of Summa College in Eindhoven.