Ontwikkeling Montessori Kindcentrum (MKC) in Tilburg

Montessori onderwijs
Montessori onderwijs

In Tilburg kunnen ouders en kinderen op dit moment terecht bij twee Montessorischolen: basisschool De Petteflet in de Reeshof en basisschool De Elzen in de Bomenbuurt (beide onderdeel van Xpect Primair). De Montessoriwerkwijze is nu alleen nog maar beschikbaar voor basisschoolleerlingen, maar hier komt verandering in! In 2022 voegen we een kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) toe aan het bestaande aanbod van Sterre Kinderopvang bij Petteflet. Op termijn zal ook bij Elzen een volwaardig Kindcentrum komen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hiermee worden dit de eerste Montessori Kindcentra in de regio. 

Wat is Montessori?
Montessorionderwijs is een onderwijsconcept volgens de visie van Maria Montessori (1870-1952). Kort gezegd komt het erop neer dat een kind ontwikkelt op zijn/haar eigen tempo. De pedagogisch professional of leerkracht volgt deze ontwikkeling en speelt hierop in door de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Want door het écht zelf te doen, ontwikkelt een kind zijn eigen persoonlijkheid.  

Belangrijke uitgangspunten zijn:
-    Ruimte: thuis en op school moet een kind de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 
-    Persoonlijk contact: het contact tussen jouw kind en de pedagogisch professional is erg belangrijk.
-    Vertrouwelijke sfeer: zo durft het kind zichzelf te zijn en te ontdekken.

De start van het MKC Tilburg
Al tijdens een studiereis in Denemarken wist Bas Evers (directeur van basisschool De Elzen) enthousiast te vertellen over zijn idee voor Montessori Tilburg. Dit was het moment waarop ook René Spieringhs (Directeur Sterre Kinderopvang Elzen en Petteflet) meegenomen werd in de Montessori visie. Door zich te verdiepen in deze visie, zich te laten verrassen en open te staan voor de ideeën ontstond het plan om verder samen op te trekken. Sindsdien heeft het ontwikkelen van een Montessori Kindcentrum (MKC) bij zowel Elzen als Petteflet prioriteit. De doorgaande leerlijn zorgt ervoor dat kinderen van 0-13 jaar allemaal dezelfde begeleiding krijgen, door hetzelfde team en in hetzelfde gebouw. Zo voelen kinderen zich écht thuis op de plek waar ze het grootste gedeelte van de dag doorbrengen. 

René Spieringhs: “Ik zie dat de maatschappij steeds meer individualiseert en ik zou graag willen dat er meer verbinding komt.” Hij zegt: “Op het MKC leren kinderen respect, zorg en oog te hebben voor zichzelf en elkaar. Daar zit de verbinding. Met Montessori werk je aan de beste versie voor jezelf en voor je omgeving.” 

Start van het nieuwe MKC
Stichting Xpect Primair en Stichting Kinderopvanggroep trekken samen op in dit plan. Vanaf het nieuwe schooljaar komt het Montessori Kindcentrum (MKC) echt op stoom. De plannen liggen klaar én ook de ouders en het team worden meegenomen. Zo geven de organisaties komend schooljaar vorm aan het MKC in Tilburg met als belangrijke uitgangspunten:
-    Samen zoeken naar passie en talent 
-    Leren om trots te zijn op wat je kan
-    Uitgedaagd worden om je te ontwikkelen
-    Aan de slag met jezelf en jouw eigen leerbehoefte
-    Werken met 21e eeuwse vaardigheden, zoals media, samenwerken en kritisch nadenken.

Aanmelden/informatie
Het is mogelijk om vanaf medio februari je kind aan te melden voor de Montessori kinderopvang (0-4 jaar) bij Petteflet. Deze kinderdagopvang opent naar verwachting 1 oktober. Wil je graag meer informatie? Dan kun je contact opnemen met directeur Rene Spieringhs van Sterre Kinderopvang.